CRM деген эмне? Customer Relationship Management система жөнүндө

31.01.2023 • 00:47:16

Бул эпизоддо Эльвира менен Улан CRM темасын талдап жатышат. Эгерде CRM деген эмне, аны кантип "бышырат" десеңер - эпизодду аягына чейин уккула.

Емейл ИТ-система катары жана аны толук кандуу колдонуу

30.07.2021 • 00:45:52

Бул эпизоддо Улан, Эльвира жана Бексултан биринчи тема катары емейл деген эмне, ал кантип иштейт, аны кантип колдонушат жана кандай көпчүлүк ишкерлер ...