podcast

Фин-Айти кыргызча

Автор: DzhumasheffTech

Фин-Айти подкастынын алып баруучулары информациялык технологияларды, финансы инструменттерди жөнүндө жөнөкөй сөз менен коноктору менен маектешишет.Банктар кантип иштейт, электрондук капчыктар, акча которуу системалар, интернет-эквайринг деген эмне, бизнесте кандай системалар (мисалы 1С, CRM, ERP, IP АТС, email, СЭД) бар жана аларды кантип туура колдонуу керек? Бул темалар менен чектелбей, авторлор көптөгөн финансы жана ИТ-тармактагы автоматизация жөнүндө кызык конокторду чакырышат.